top of page
Khóa tiếng Trung
luyện thi

Trực tuyến

1 kèm 1

Khóa học này đi sâu vào các bài tập mẫu để chuẩn bị cho bạn tham gia kỳ thi TOCFL. Khóa luyện thi kiểm tra tập trung vào việc củng cố ngữ pháp, đọc và nghe, và bổ sung từ vựng trong bài kiểm tra để giúp học sinh cải thiện trình độ tiếng Trung nói chung. Vì mục tiêu là giúp sinh viên có được chứng chỉ, tiến độ lớp học sẽ nhanh hơn và chặt chẽ hơn các khóa học khác. Chúng tôi đề nghị những sinh viên muốn tham gia khóa này cần có ý thức học tập để đạt kết quả mong muốn.

Ngày và khóa học

Ngày & giờ học trên lớp rất linh hoạt, dựa trên sự thỏa thuận của bạn và của giáo viên chúng tôi.

Thời lượng lớp học

50 phút / lớp

Quy mô lớp học

1 trên 1

Cấp độ

Từ sơ cấp đến nâng cao.

*Người mới bắt đầu học không được khuyến khích đăng ký khóa này

bottom of page