top of page

Mục đích thu thập và

sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi đang thu thập thông tin này về bạn chỉ nhằm mục đích liên hệ với bạn và cung cấp cho bạn thông tin phù hợp nhất và liên quan đến nhu cầu học của bạn. Thông tin được thu thập về bạn trong biểu mẫu bắt buộc chỉ nhằm mục đích nội bộ, sẽ được giữ bí mật & bảo mật mọi lúc và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3 nào khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Khi bạn gửi biểu mẫu này cho chúng tôi, hộp trò chuyện sẽ tự động bật ra để xác nhận chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn. Nếu bạn có thắc mắc nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo thông tin tại info@deow.com.tw

bottom of page