top of page
Khóa tiếng Trung
thông dụng

Trực tuyến

Lớp nhóm

Khóa học này được thiết kế dành cho nhóm nhỏ từ 2 đến 6 học viên. Giáo viên sẽ xác định từng điểm mạnh và điểm yếu của học viên để tổ chức nội dung khóa học. Giờ học sẽ bao gồm nói, nghe và đọc. Đặc biệt, học viên có nhiều cơ hội để nói tiếng phổ thông với các bạn cùng lớp và giáo viên, và học cách phát âm của nhau.

Ngày và khóa học

Tổng số: 8 lớp.

2 lần/tuần.

Thời lượng lớp học

100 phút / lớp

Quy mô lớp học

2 đến 6 học viên

Cấp độ

Từ sơ cấp đến nâng cao

bottom of page