top of page
Khóa tiếng Trung
sơ cấp

Trực tuyến

1 kèm 1

Chương trình này được thiết kế cho những ai muốn có kiến thức chuyên sâu và toàn diện về ngôn ngữ Trung Quốc, bao gồm đọc, viết, nghe và nói. Các bài học chủ yếu tập trung vào các chủ đề và cuộc trò chuyện hàng ngày, làm nổi bật các cấu trúc ngữ pháp quan trọng của ngôn ngữ Trung Quốc, tăng cường khả năng đọc và viết. Học sinh sẽ học từ vựng cần thiết bổ trợ cho việc học tiếng Trung. Lớp học được dạy tất cả bằng tiếng Trung và ngôn ngữ hỗ trợ là bằng tiếng Anh nếu cần.

Ngày và khóa học

Ngày & giờ học trên lớp rất linh hoạt, dựa trên thời gian có thể của bạn và của giáo viên chúng tôi.

Thời lượng lớp học

50 phút / lớp

Quy mô lớp học

1 kèm 1

Cấp độ

Từ sơ cấp đến nâng cao

  • From Elementary to Advanced

    US$250 / 10 lessons
bottom of page