top of page
Khóa tiếng Trung
kinh doanh

Trực tuyến

1 kèm 1

Khóa học này tập trung vào tiếng Trung được sử dụng trong các môi trường chuyên nghiệp và bao gồm giao tiếp trong dịch vụ khách hàng cũng như tương tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp thông qua đối thoại tình huống. Theo yêu cầu cụ thể, khóa học này cũng có thể cung cấp đào tạo cá nhân để viết sơ yếu lý lịch, phỏng vấn các công ty Trung Quốc, các cuộc họp kinh doanh và bán hàng, thuyết trình và viết email. Những người học hiện đang làm việc với quản lý hoặc công ty Trung Quốc, hoặc những người có mục tiêu làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Trung chuyên nghiệp trong tương lai đều phù hợp để tham gia khóa học này.

Ngày và khóa học

Ngày & giờ học trên lớp rất linh hoạt, dựa trên sự thỏa thuận của bạn và của giáo viên chúng tôi.

Thời lượng lớp học

50 phút / bài học

Quy mô lớp học

1 kèm 1

Cấp độ

Từ trung cấp đến nâng cao

  • From Intermediate to Advanced

    US$300 / 10 lessons
bottom of page