top of page
Khóa tiếng Trung
học thuật

Trực tuyến

1 kèm 1

Khóa học này tập trung vào phát triển ngôn ngữ học thuật và kỹ năng học tập bạn cần có khi học bằng tiếng Trung tại trường đại học. Chương trình là chương trình học toàn diện và phù hợp nhất cho các sinh viên nghiêm túc, những người có ý định nghiêm túc nhập học vào các trường đại học nói tiếng Trung. Khóa học bao gồm cách soạn một bài luận tuyệt vời, và đọc và hiểu các văn bản đại học. Với sự trợ giúp của giáo viên, bạn có thể cải thiện trình độ tiếng Trung ở Đại học và thành công trong cuộc sống Đại học.

Ngày và khóa học

Ngày & giờ học trên lớp rất linh hoạt, dựa trên sự thỏa thuận của bạn và của giáo viên chúng tôi.

Thời lượng lớp học

50 phút / bài học

Quy mô lớp học

1 kèm 1

Cấp độ

Từ trung cấp đến nâng cao

bottom of page